OBS Het Klokhuis

''Onze meiden hebben een goede basis gekregen, op educatief maar zeker ook op sociaal en creatief gebied!''
Kennismaken?

OBS Het Klokhuis

''Fijne school, helemaal van nu''
Kennismaken?

OBS Het Klokhuis

''Een prachtig rijtje leerkrachten die ieder op hun eigen manier, met hun eigen talent het verschil maken''
Kennismaken?

Welkom op de website van OBS Het Klokhuis

OBS Het Klokhuis is een openbare school, waar ieder kind welkom is en zich welkom voelt. We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zichzelf kunnen zijn en zichzelf leren uitdrukken. Daarbij zien we dat we veel op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn en dat vinden we mooi. 

We gaan uit van het positieve en sluiten aan bij wat een kind al kan. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, passend bij zijn/ haar mogelijkheden en talenten. We richten ons uiteraard op de basisvaardigheden, maar ook op de ontwikkeling op sociaal- emotioneel, creatief, motorisch en cultureel gebied. Daarnaast wordt bewust aandacht besteed aan zachte waarden zoals zorgzaamheid, verdraagzaamheid, reflectie, zelfsturing, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.