Hoe wij ons als school blijven ontwikkelen

In onze visie beschrijven we 'ieder kind in zijn kracht, dat is waar wij voor gaan'. Dat betekent dat niet alleen kinderen maar ook wijzelf elke dag heel veel (moeten) blijven leren. Dat doen we graag en maken daarbij gebruik van onderstaande structuren.

Teamgecentreerde organisatiestructuur
Een hechte samenwerking van leraren rond leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep vormt de meest krachtige leeromgeving voor professionals en is de sleutel tot kwaliteitsverbetering. Daarom werken wij op school met onderwijsteams. Leraren in een onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op hun leerplein. Zo bereiden leraren samen hun lessen voor, bespreken ze casussen, gaan ze bij elkaar kijken in de klas en ondernemen ze andere activiteiten om samen te leren. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van elkaars talenten. Werken vanuit je talent zorgt er namelijk voor dat je je werk met veel plezier en energie blijft doen. En wij geloven dat kinderen het meest leren van gelukkige leraren. 

Aspirant Brainportschool
Wij zijn aangesloten bij het netwerk van Brainportscholen, waarin we samen met andere scholen leren van en met elkaar om zo kinderen op te leiden voor een lerend leven. 
Binnen het netwerk van Brainportscholen ontwikkelen wij ons verder op het gebied van de volgende 5 pijlers: 
- contextrijke leeromgeving
- ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren
- leren op maat
- internationalisering
- professionalisering van medewerkers en co-creatie met andere scholen 

Platform Onderzoekende Scholen
Samen met 8 andere scholen in Nederland vormen wij het platform Onderzoekende Scholen. Onderzoeksscholen zijn scholen die systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Zo werken wij structureel aan het verbeteren van de onderzoekscultuur, doen wij praktijkonderzoek gericht op het verbeteren van ons onderwijs en maken daarbij uiteraard gebruik (wetenschappelijke) literatuur.