Hoe wij ons als school blijven ontwikkelen

In onze visie beschrijven we 'ieder kind in zijn kracht, dat is waar wij voor gaan'. Dat betekent dat niet alleen kinderen maar ook wijzelf elke dag heel veel (moeten) blijven leren. Dat doen we graag en maken daarbij gebruik van onderstaande structuren.

Teamgecentreerde organisatiestructuur
Een hechte samenwerking van leraren rond leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep vormt de meest krachtige leeromgeving voor professionals en is de sleutel tot kwaliteitsverbetering. Daarom werken wij op school met onderwijsteams. Leraren in een onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen op hun leerplein. Zo bereiden leraren samen hun lessen voor, bespreken ze casussen, gaan ze bij elkaar kijken in de klas en ondernemen ze andere activiteiten om samen te leren. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van elkaars talenten. Werken vanuit je talent zorgt er namelijk voor dat je je werk met veel plezier en energie blijft doen. En wij geloven dat kinderen het meest leren van gelukkige leraren. 

Ontwikkelkracht
Vanaf schooljaar 2023- 2024 doen wij mee aan het traject tot 'expertschool' binnen het landelijke programma van Ontwikkelkracht. Binnen dit traject leren wij hoe we ons effectieve leesonderwijs kunnen overdragen aan andere scholen.