OBS Het Klokhuis

Vragen? Wilt u een kijkje komen nemen op onze school?
Wees welkom! 

U kunt altijd contact opnemen met Iris, directeur van de school, of een collega. Bel of mail gerust.