Hoe wij werken

Blij met mij!
Ieder mens heeft talenten en wordt er blij van als deze talenten kunnen worden ingezet, daarom werken wij vanuit het talentgedreven onderwijs. Hierin worden 39 talenten onderscheiden, waarvan ieder mens er 10 tot 15 herkent bij zichzelf. Voorbeelden van deze talenten zijn: foutenspeurneus, mooimaker, stille helper, groepsdier.. Door het voeren van talentgesprekken en het doen van activiteiten rondom talent, gaan kinderen (en leerkrachten!) bij zichzelf zien welke talenten zij bezitten en bekijken we samen hoe dit talent gedurende de (school-)dag vaker kan worden ingezet. Op deze manier maken we kinderen sterker van binnenuit en bouwen we aan veerkracht en zelfvertrouwen bij ieder kind.

Structureel Coöperatief leren
In alle groepen gebruiken we de werkvormen van Structureel Coöperatief leren, dit zijn vaste didactische vormen om kinderen te laten samenwerken en hun betrokkenheid te vergroten. Kinderen praten samen over de lesstof, geven elkaar uitleg, zoeken samen oplossingen en vullen elkaar aan. Iedereen heeft hierin een gelijke deelname en is in interactie met elkaar. Kinderen leren zo van en met elkaar, wat een positieve werking heeft op het verwerken van de leerstof, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. 

Thematisch werken 
We vinden het belangrijk een betekenisvol programma aan te bieden waardoor kinderen betrokkenheid ervaren en heel veel kennis opdoen. Dit doen we door in alle groepen thematisch te werken. 
Bij de kleuters staan de kringen en werklessen in het teken van het thema, we kiezen daarbij thema's die te maken hebben met de wereld om de kleuter heen (zoals 'Is het winter?' of 'Hoe werkt mijn lijf?). Aan het thema wordt altijd een themamuur gekoppeld, waar kinderen zelf inbreng in hebben en waar begrippen herhaald aan bod komen waardoor de woordenschat wordt uitgebreid. 
Vanaf groep 3 worden thema's gekoppeld aan wereldoriëntatie. Er wordt kennis overgedragen door het geven van  themalessen, we lezen samen teksten over het thema en er keuzemomenten zijn waarop kinderen het thema verder verkennen, verdiepen en onderzoeken. We gaan altijd uit van een rijke leeromgeving, waarbij de themamuur een belangrijke rol heeft en we ook buiten de school leren (musea, de buitenlucht in, theater, etc.).

Heterogene groepen 
We werken zoveel mogelijk met heterogene groepen, wat betekent dat kinderen van twee verschillende jaargroepen bij elkaar in de klas zitten. Dit doen we omdat we weten dat kinderen op deze manier veel leren van en met elkaar, heterogene instructies zeer effectief zijn en verschillende leeftijden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep. Kinderen houden namelijk op een vanzelfsprekende wijze rekening met verschillen en kinderen krijgen de mogelijkheid om verschillende rollen in een groep te vervullen. 
De leerkracht geeft in de groep altijd een aan kleine groep instructie aan vakken als rekenen, taal en spelling. Dat betekendat dat de leerkracht snel ziet wanneer een kind de lesstof moeilijk vindt of waneer het juist meer uitdaging nodig heeft. 

Wat we van kinderen vragen... dat doen we zelf ook! 
Leerkrachten kennen hun talenten en benutten deze elke dag waardoor ze hun werk met energie en vertrouwen kunnen doen. Daarnaast benoemen ze hun talenten bij kinderen waardoor kinderen voorbeelden gaan herkennen. En dit doen we niet alleen bij talenten, maar ook bij executieve functies, samenwerken en optreden. Tijdens elke Appeltjesparade staan er ook leerkrachten op het podium en leerkrachten werken zichtbaar samen en stellen zich lerend op. Zo laten we kinderen zien dat wij soms ook iets spannend vinden, blijven leren en leren we hen dat dit heel normaal is. 

De taalklas
Vanaf januari 2023 is er op onze school een taalklas voor kinderen uit heel Laarbeek die (nog) geen Nederlands spreken. In deze klas leren de kinderen met elkaar Nederlands en werken we ernaartoe dat kinderen zo snel mogelijk mee kunnen doen in een reguliere groep op school.