Wie wij zijn

OBS Het Klokhuis is in 1991 opgericht op initiatief van een groep ouders. Wij zijn een openbare school, wat betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen welkom is en zich welkom voelt. We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zichzelf kunnen zijn en zichzelf leren uitdrukken. Daarbij zien we dat we veel op elkaar lijken, maar ook verschillen en dat zien we als iets moois. We gaan uit van het positieve en sluiten aan bij wat een kind al kan. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. 

Op onze school werkt een team onderwijsprofessionals elke dag met veel enthousiasme en passie aan de ontwikkeling van de kinderen. We zijn nieuwsgierig naar wie jij bent en naar wat jij te vertellen hebt, dat is de basis van waaruit we werken. Onze professionaliteit uit zich in het maken van bewuste keuzes, het samen leren en de goede samenwerking met ouders en externen. We staan open voor de expertise van anderen en maken vervolgens bewuste afwegingen hoe  hiermee om  te gaan in onze school. We zoeken steeds naar creatieve oplossingen om ons onderwijs elke dag verder te ontwikkelen. 

OBS Het Klokhuis valt onder het bestuur van PlatOO, een overkoepelende organisatie van scholen voor Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs in de regio Helmond. Meer informatie daarover is te lezen op de website https://www.platoo.nl