OBS Het Klokhuis Lieshout


Een groep ouders uit Lieshout was op zoek naar een eigentijdse openbare school, passend bij hun visie, normen en waarden. In de visie en het onderwijs van OBS Het Klokhuis vonden ze wat ze zochten voor hun kind. Op verzoek van deze initiatiefgroep hebben we op 1 september 2011 een Lespunt in Lieshout opgericht.
We zijn gehuisvest in een prachtige villa, met een grote tuin, waar de komende jaren nog groei van onze school mogelijk is. 

Een ouder vertelt: 
"Ik houd er niet van als het systeem belangrijker wordt gevonden dan het kind. Natuurlijk, regels en een bepaalde standaard zijn belangrijk, maar ieder kind is uniek. Wat ik belangrijk vind, is dat mijn kinderen klaar worden gestoomd voor de toekomst en over 20 jaar, met een eigen identiteit, optimaal onderdeel uitmaken van de ‘volwassen’ maatschappij. Bij OBS Het Klokhuis wordt iedere ochtend in een vast patroon lesgegeven. In de middag is er tot op zekere hoogte keuzevrijheid in de taakjes die worden uitgevoerd. Zelfstandigheid is een belangrijke eigenschap én vaardigheid. Ik vind het een prettig idee dat er op het doorontwikkelen van deze vaardigheid niet alleen thuis, maar ook op de bassischool focus ligt."


In onze school in Lieshout zijn alle kinderen van 0-12 jaar zijn van harte welkom. De kinderopvang, buitenschoolse opvang en school werken vanuit dezelfde visie, met veel aandacht voor de doorgaande lijn. De buitenschoolse opvang legt daarbij een accent op sport en bewegen. Bijzonder is het zwemarrangement op de maandagen, waarbij de kinderen zwemles krijgen tijdens de opvang.
Op verzoek van de ouders werken we met een continurooster, waarbij alle kinderen op school lunchen, samen met de leerkracht.


Sfeer proeven, informatie opdoen, een kijkje nemen? 
U bent altijd welkom voor een gesprek met de directeur Iris Schellekens. Zij geeft u ook graag een rondleiding door onze school!

                                       
OBS Het Klokhuis in Lieshout bestaat al 6 jaar! 
Steeds meer ouders en kinderen vinden de weg naar onze school. Het Lespunt Lieshout zal de komende jaren blijven groeien en niet meer weg te denken zijn uit Lieshout. De huidige ouders zijn erg tevreden met hun keuze voor onze school. Op naar de 10 jaar!


Een ouder vertelt:
"Laatst was mijn zoon een fietsband aan het plakken. Dit kon ik niet toen ik 7 was. Tijdens ‘VierKeerWijzer’ op OBS Het Klokhuis worden taken gekoppeld aan een bepaald thema. Onlangs was het thema ‘fietsen’. Op school werden de fietsen van buiten naar binnen gebracht en op zijn kop gezet. Als het tijd is voor ‘VierKeerWijzer’, mogen kinderen zelf kiezen welke taak ze gaan uitvoeren. Mijn zoon koos ervoor om een fietsband te gaan plakken. Toch wel speciaal, dat je kind aan de keukentafel niet praat over ‘crossen met de fiets’, maar over een ventiel, spatbord en kettingkast."Heterogene groepen
Op onze school zitten de kinderen in heterogene groepen.
In Beek en Donk werken we met twee leerjaren in een groep. De combinatie van de twee leerjaren kan per schooljaar verschillen. Ook kan het voorkomen dat er een homogene groep gevormd wordt, vanwege bijvoorbeeld leerlingaantallen.
In Lieshout bestaat de heterogene groep voorlopig uit 4 leerjarenen bij groei van de school gaan we de groepen anders verdelen. We zorgen hier voor dagelijkse ondersteuning, zodat alle kinderen instructie op hun leerjaarniveau kunnen krijgen.
 
Een ouder vertelt:
"Op de peuterspeelzaal zitten gemengde groepen. De oudere kindjes helpen de jongere kinderen vooruit. Lukt het niet met een puzzel? Een ouder kindje helpt graag. Dit systeem wordt op OBS Het Klokhuis Lieshout doorgetrokken. Een kind van 11 helpt een kind van 9 als hij of zij er even niet uitkomt. De juf wordt niet meteen ingeschakeld, eerst wordt onderling afstemming gezocht. Die cultuur, ik ben blij dat mijn kind dat als basis heeft. Goed voorbeeld doet goed volgen!


Binnen de heterogene basisgroep worden tijdens bepaalde activiteiten belangstellingsgroepen, niveaugroepen of sociale groepen gevormd. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen in een groep te vervullen. laten we de kinderen veel samen met elkaar leren.
Een groot voordeel van heterogene groepen is ook dat de leerkracht altijd aan een kleine groep instructie geeft bij de basisvakken als rekenen, taal en lezen. De leerkracht ziet dus snel als een kind het moeilijk vindt of juist meer uitdaging nodig heeft. Ook wordt er in een heterogene groep op een vanzelfsprekende wijze rekening gehouden met verschillen.
Opa Hennie Cleutjens vertelt:
"Ik word ook wel Opa Hennie genoemd. Niet alleen door mijn twee kleinkinderen die op OBS Het Klokhuis Lieshout zitten, maar ook door alle andere kinderen in de onder- en bovenbouw.
Ongeveer vier jaar geleden vroeg mijn dochter of ik haar kind op kon halen op de openbare school in Lieshout. Van Juf Tine hoorde ik dat de conciërge op twee locaties werkzaam was en de uren voor de vestiging in Lieshout daardoor beperkt. Ik zag wel verschillende klusjes die gedaan konden worden! In het
statige pand waar de school in gevestigd is, met zijn prachtige diepe tuin, gaat ook wel eens een lamp
kapot of moet een slot vervangen worden. Ik bood mijn hulp aan. En van het een kwam het ander eigenlijk.

Steentje bijdragen
Op donderdagen haal ik mijn twee kinderen op. Dan hoor ik meestal of er iets gerepareerd of gedaan moet worden. De ene keer maai ik het gras, de andere keer repareer ik de luxaflex. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de school van mijn kleinkinderen. Het mooie is dat niet alleen ik een bijdrage lever, maar dat ik ook zie dat alle ouders enorm betrokken zijn bij de school. Ze staan altijd klaar om bijvoorbeeld mee te rijden naar een van de uitjes die georganiseerd worden. En bij een open dag zijn ze altijd van de partij om nieuwe ouders te enthousiasmeren.

Elkaar vooruit helpen
Zelf heb ik jaren in het onderwijs gewerkt: meer dan 38 jaar heb ik in het VMBO voor de klas gestaan.
Stiekem mis ik het wel eens. Onlangs heb ik een juf geholpen met het verzorgen van een reken- en taalles. Toen kwam de Meester Hennie weer naar boven. Heerlijk vond ik dat. Dat je ziet hoe kinderen nieuwe kennis tot zich nemen. De bijzonder goede sfeer en open instelling van OBS Het Klokhuis Lieshout zorgen ervoor dat ik regelmatig met veel plezier vrijwilligers werk ga doen. Elkaar vooruit helpen, dat staat centraal.

Ieder jaar een uitje
Ieder jaar organiseer ik een uitje voor de onder- of bovenbouw van de school in Lieshout. Zo zijn we een keer naar een bejaardenhuis geweest, hebben we een rondleiding gekregen bij de Jumbo en zijn we eens naar een verhalenverteller geweest. Ik vind het leuk om de brug te slaan tussen jong en oud. Wij kunnen leren van elkaar! Nu ben ik bezig met het regelen van het volgende uitje. Binnenkort komt de tandarts uit Aarle-Rixtel een gastles geven over tandenpoetsen en het onderhouden van het gebit. Ik kijk er nu al naar uit ... en de kinderen ook!"