Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.
Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs.
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08.
De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod”.
Op hun website kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden.