Laarbeek voor Elkaar is een online marktplaats waar professionals, vrijwilligers en inwoners van Laarbeek kunnen aangeven dat zij iets nodig hebben, iets kunnen doen voor een ander of iets willen ruilen. Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis. Laarbeek voor Elkaar is één van de acties die de gemeente heeft opgezet om te werken aan een meer zorgzame samenleving waarin het normaal is dat je elkaar helpt.