Oudervereniging OBS Het Klokhuis
De oudervereniging is een gekozen vertegenwoordiging van ouders, bestaande uit maximaal 10 leden, die ca. 6x per jaar vergadert. Het is voor een school heel erg belangrijk dat er een oudervereniging is. Wanneer deze er niet is kunnen veel leuke activiteiten geen doorgang vinden. Alle ouders/verzorgers zijn lid van de oudervereniging.
 
Ons voornaamste doel is 
Samenwerking tussen ouders, MR en team te bevorderen en te ondersteunen.
 
Wat doet de oudervereniging zoal?
  • De ouderbijdragen beheren. Hieruit worden buitenschoolse en schoolactiviteiten betaald. Deze zijn bedoeld voor alle kinderen. De ouderbijdrage wordt door de oudervereniging ge´nd aan het begin van ieder schooljaar
  • Organiseren en ondersteunen bij extra activiteiten in hulp en/of met financiŰn. Denk hierbij aan: Sinterklaas, Kerstmarkt, Carnaval, open dag, leerkrachtendag, schoolfotoĺs, luizenpluizen.
  • Het maken van een inhoudelijk en financieel jaarverslag en dat presenteren op een jaarvergadering waarvoor alle leden, dus alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden.
  • Controle klaslokalen
  • Kledinginzameling; hiermee proberen wij extra inkomsten te genereren.
De oudervereniging werkt met zelfstandige commissies, geco÷rdineerd door 1 bestuurslid. Voor de voorbereiding en uitvoering van diverse activiteiten wordt medewerking gevraagd aan alle ouders.


Vragen, opmerkingen, tips etc.
Heeft u vragen, opmerkingen, tips, suggesties of een klacht over een activiteit of over een algemeen probleem dan vragen wij u dit kenbaar te maken aan 
het team of aan de oudervereniging. U kunt ons altijd persoonlijk aanspreken of e-mailen.
Alle tips en suggesties zijn welkom.
Hoort u iets of vangt u iets op aan "de poort" en denkt u dat de ouderraad of het team dit behoort te weten, laat het ons dan weten. Misschien kunnen wij het probleem snel oplossen of kunnen wij de tip meenemen voor de toekomst.
Ons e-mail adres is or@obshetklokhuis.nl
De e-mail wordt wekelijks bekeken op inkomende berichten.

 
 
Met vriendelijke groeten,
De oudervereniging