Activiteiten ouderraad

Profielschets
De ouderraad werkt met zelfstandige commissies, geco÷rdineerd door 1 bestuurslid van de oudervereniging.
Voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten wordt medewerking gevraagd aan alle ouders.

We hopen op deze manier meer ouders bij schoolse activiteiten te kunnen betrekken.

We streven ernaar om ruim op tijd met de voorbereidingen en uitwerking van een activiteit te beginnen, en natuurlijk altijd in nauwe samenwerking met het team.
 Het bestuur van de oudervereniging houdt overzicht over deze commissies en brengt in kaart hoe e.e.a. verlopen is en zorgt voor de samenhang hiervan. 

Voor alle (nieuwe) ouders......


Wilt U als ouder meedenken en helpen bij de voorbereidingen? Dat kan! Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een activiteitenboekje mee naar huis, waarin alle activiteiten staan vermeld en waar u mee kunt helpen. Via een inleverstrookje of email kunt u zich opgeven.
Is er hulp nodig bij het uitvoeren van incidentele hulp in de klas, dan verneemt U dit via ouderportaal.

Wij hopen dit schooljaar een beroep op u te mogen doen.