Op zoek naar een goede school voor uw kind?
Als openbare school kennen wij geen leerlingenstop. Ieder kind is welkom en tijdens het hele schooljaar kunnen er nieuwe leerlingen ingeschreven worden.

We nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze school en dit kan op verschillende manieren
Zo is er op deze website al veel informatie te vinden over onze visie, ons onderwijs, de mensen die er werken en de samenwerking met ouders. Op Facebook vindt u twee pagina's van onze school, namelijk de Facebookpagina OBS Het Klokhuis en een aparte Facebookpagina OBS Het Klokhuis Lieshout.

In maart geven we binnen een week op allerlei manieren veel informatie:

 • Tijdens de informatieavond laten we ouders, die geÔnteresseerd zijn in OBS Het Klokhuis, kennis maken met de visie, het onderwijs op onze school en waar we goed in zijn. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.
 • Tijdens de kijkochtend  kunnen nieuwe ouders de school in bedrijf zien. Ouders van de oudervereniging zijn dan aanwezig om de nieuwe ouders rond te leiden, uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
 • Tijdens het Open huis zijn ouders, kinderen, toekomstige ouders en hun kinderen, opaís en omaís en andere belangstellenden van harte welkom. U kunt een kijkje nemen in de hele school, in alle groepen, een praatje maken met de medewerkers, ouders van de ouderraad en medezeggenschapsraad en de kinderen van de KinderKlankbordGroep. Het biedt u de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer onze school beter te leren kennen.

In de kalender op de homepage kunt u vinden wanneer de informatieweek plaatsvindt. Ruim van te voren is op de homepage ook een aankondiging van de exacte data.


Uw kind aanmelden
Kennismakingsgesprek
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriŽnteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website, onze schoolgids en tijdens de informatieweek, willen wij u ondersteunen in uw oriŽntatie op een passende school voor uw kind.
Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.
 
Afspraak maken
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Iris Schellekens (directeur) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch (0492-465527), per mail info@obshetklokhuis.nl of via ons contactformulier
 
Extra ondersteuning
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het kennismakingsgesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.
 
Schriftelijk aanmelden
Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school. 
U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur, persoonlijk of per mail info@obshetklokhuis.nl.
Na aanmelding ontvangt u een schriftelijk bericht van aanmelden.
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning bespreekt de school met u het ondersteuningsaanbod voor uw kind. Afhankelijk van overeenstemming omtrent het aanbod wordt vastgesteld of de school uw kind in kan schrijven.
Op het moment dat de school uw kind inschrijft ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging binnen 10 weken na aanmelding. Kan de school de ondersteuning voor uw kind niet bieden dan gaat zij samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek. 


Intake en wennen
Ongeveer 7 weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op. Samen met u worden er vijf wenochtenden gepland, waarop uw kind mag komen kennismaken in groep 1/2, ook wel oefenen genoemd. Meestal vinden deze wenochtenden op woensdag plaats. De leerkracht zal ook een afspraak met u maken voor een intakegesprek, waarin u veel informatie over uw kind kunt geven en er de ruimte is voor uw vragen.
Kinderen die voor een hogere groep worden aangemeld, stromen na kennismaking in op een geschikt moment. Dit moment wordt gekozen in overleg met de ouders en de school waar het kind vandaan komt. 
Huidige ouders van kinderen uit de kleutergroep kunnen een afspraak met de leerkracht maken om een dag(deel) in de groep mee te draaien.
 

Praktische tips voor nieuwe ouders
Fijn dat u voor OBS Het Klokhuis gekozen hebt!
We realiseren ons dat er misschien nog een heleboel (praktische) vragen bij u zijn op het moment dat de eerste schooldag van uw kind nadert.
Daarom hebben we hieronder een aantal praktische zaken op een rijtje gezet, waarbij we de ervaringen van andere nieuwe ouders hebben meegenomen.
Hopelijk geeft het weer antwoord op een aantal vragen van u.
Blijven er nog vragen over, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind, het secretariaat (Jo Huvenaars) of de directeur (Sjanny Kusters).
En heeft u nog tips waarmee we deze lijst kunnen aanvullen, dan horen we dat graag, want dan kunnen de volgende nieuwe ouders hier weer profijt van hebben.
 
Ouderportaal, Het Kroosje, Facebook en andere relevante informatie
 • Wanneer u uw kind heeft ingeschreven ontvangt u ook de inloggegevens van Ouderportaal. We gaan ervan uit dat alle ouders zich inschrijven op deze beveiligde omgeving, want hierin ontvangt u alle relevante en belangrijke informatie over de school en de klas.
 • In het Ouderportaal vindt u ook de adresgegevens en het telefoonnummer van klasgenootjes, mits de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • Wij raden u aan om vanaf het moment dat u uw kind opgegeven hebt, u ook op het digitale Kroosje te abonneren. U ontvangt dan zo'n zes keer per jaar meer informatie over de school en ons onderwijs. U kunt zich via de website www.obshetklokhuis.nl opgeven, onder het kopje 'Ouders'. 
 • Op de website vindt u veel relevante informatie over onze school, waaronder ook de schoolgids, de informatiegids en de actuele digitale jaarkalender. 
 • Ook plaatsen we regelmatig wat op de Facebookpagina's van de school. Kijk maar eens op onze algemene Facebookpagina en op de Facebookpagina van Lieshout.
 • Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een papieren versie van de informatiegids in de vorm van een jaarkalender. Ouders van kinderen die later in het jaar instromen, krijgen deze kalender als hun kind naar school komt.
 • Op het raam van de klas ziet u de namen van de leerkrachten van die groep en op welke dagen ze werken.
 • Om luizen zo veel mogelijk te voorkomen, hebben alle kinderen een luizenzak voor hun jas en eventuele das/handschoenen. U kunt deze kopen bij Jo Huvenaars (secretariaat) op maandagmiddag, dinsdag en donderdag. We geven de luizenzak voor de zomervakantie mee naar huis, zodat u hem uit kunt wassen. Wilt u dat vaker doen, dan verzoeken wij u om deze zelf van de kapstok te halen. Elke woensdag na een vakantie controleren ouders uw kind op neten of luizen. 
 • We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is, maar bij een 'ongelukje' hebben we schone kleren op school. We verzoeken deze weer uitgewassen te retourneren.
 
Wat neemt uw kind mee naar school
 • Fruit voor in de ochtendpauze; als uw kind het liever in stukjes opeet dan graag thuis snijden en in een afgesloten bakje meegeven. Graag voorzien van naam.
 • U kunt een beker met drinken meegeven voor de ochtendpauze, afgestemd op de behoefte van uw kind. Graag in een goed sluitende drinkbeker (geen prik en niet in pakjes/flesjes) en voorzien van naam. Uw kind mag naar behoefte tussendoor in de klas water drinken.
 • Een broodtrommel met een lunchpakketje afgestemd op de behoefte en smaak van uw kind (geen snoep of koek in de broodtrommel); dit op de dagen dat uw kind overblijft op school; op maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag voor groep 3-8). Graag voorzien van naam.
 • Drinken voor de lunch hoeft niet, daar zorgen wij voor.
 • We vragen u passende gymschoenen voor uw kind mee te nemen, voorzien van de naam van uw kind. Als uw kind nog niet kan strikken dan graag met klittenband. In Beek en Donk graag de eerste schooldag meegeven. Hier blijven de gymschoenen op school. Controleer svp regelmatig of de maat nog goed is. In Lieshout brengen de kinderen een gymtas met gymkleding en gymschoenen mee, op de 2 dagen dat er gym is. Aan het einde van de dag nemen de kinderen uit Lieshout de gymtas weer mee naar huis.

Hoe ziet een schooldag eruit
 • ís Ochtends wordt de deur open gemaakt en kunt u samen met uw kind naar binnen. In Beek en Donk is dat om 8.20 uur en in Lieshout om 8.00 uur.
 • Uw kind kan zijn/haar jas ophangen aan de kapstok; bekers, fruit en broodtrommels kunnen in de bakken buiten het lokaal; de tas kan bij de kapstok opgeborgen worden.
 • De leerkracht heet uw kind en u welkom. Daarna zoekt uw kind een plekje in de kring, soms staat er iets klaar waar uw kind mee aan de slag kan of mag uw kind (samen met u) iets kiezen om te lezen of te doen.
 • U kunt nog even blijven als u wil, in Beek en Donk tot half 9 en in Lieshout tot kwart over 8. Daarna starten de lessen en verzoeken wij u om de klas te verlaten, zodat we op tijd kunnen starten.
 • Meestal starten we met een kringactiviteit en met het doornemen van het programma van de dag aan de hand van pictoís.
 • Daarna kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals
  • een werkles waarin kinderen in de klas of op het speelleerplein werken/spelen met de aanwezige materialen of in de themahoeken
  • instructie aan de hele klas of een groepje kinderen (=grote of kleine kring)
  • activiteiten binnen het thema
  • spelen in de speelzaal (twee keer per week); dit kan met toestellen zijn of een spelles
  • dagelijks buiten spelen (ook in de winter, dus graag een warme jas en das meegeven bij koud weer)
  • toneelspel, liedjes zingen, etc.
 • Rond 10 uur eten de kinderen in de fruitkring hun meegebrachte fruit op.
 • Daarna kunnen er weer verschillende activiteiten zijn.
 • Om half 12 gaat de leerkracht samen met de kinderen eten (in Beek en Donk kunt u er ook voor kiezen om uw kind thuis te laten lunchen; de meeste kinderen blijven echter over); de leerkracht deelt de melk, thee, ranja uit en de kinderen pakken hun eigen broodtrommel. Dan eet iedereen samen in een gezellige en rustige sfeer. We leren kinderen om zelf netjes alles weer op te ruimen, maar poetsen het wel even na.
 • Om 12 uur gaan de kinderen buiten spelen. In Beek en Donk is dit op de kleine speelplaats, onder begeleiding van een leerkracht (kan dus een andere leerkracht zijn dan de eigen juf), samen met een vrijwillige medewerker van de TSO (tussenschoolse opvang). In Lieshout gaat de leerkracht met de kinderen mee naar buiten naar de grote tuin. 
 • ís Middags zijn er weer verschillende activiteiten. Dit kan ook groepsdoorbrekend in circuitvorm zijn; dat wil zeggen kinderen van verschillende groepen door elkaar die roulerend allerlei activiteiten doen. Bij een circuit maken we ook graag gebruik van de hulp en expertise van ouders.
 • Om 3 uur loopt de leerkracht met de kinderen mee naar buiten, waar ouders  of de oppas de kinderen opwachten (oudere kinderen gaan vaak zelf naar huis). De leerkracht kijkt of ieder kind wordt opgehaald. Wilt u svp doorgeven als er een andere persoon dan gebruikelijk uw kind komt ophalen. Als uw kind naar de BSO gaat, dan haalt de medewerkster van de BSO uw kind bij de klas op.
 • Op woensdag gaan de kinderen tot half 1 naar school.
 • U bent iedere woensdag van harte welkom om te kijken naar de optredens van enkele leerkrachten en 3 groepen tijdens de Appeltjesparade van 11.45-12.15 uur. In de jaarkalender op Ouderportaal wordt vermeld welke groepen optreden, zodat u weet wanneer de groep van uw kind aan de beurt is. Hierin vermelden wij ook wanneer er een Klokhuistheater is (11.15 Ė 12.15 uur), waarbij alle groepen optreden en er natuurlijk veel publiek gewenst is.
 • De kinderen van Lespunt Lieshout zijn iedere woensdag in Beek en Donk en zij hebben dan ook de lestijden van Beek en Donk (dus van half 9 tot half 1, met een inloop om 8.20 uur). De ouders regelen onderling vaak wie er heen- of terugrijdt met een groepje kinderen. De kleuters spelen op die woensdag in de speelzaal. Ook zijn er bewust activiteiten met kinderen uit Beek en Donk; zo ontstaat een echt samen-gevoel.
 • Op vrijdag zijn de kleuters vrij; met uitzondering van de vrijdag voor de carnaval- en meivakantie, zodat we met de hele school de carnavalsviering en de Koningsspelen (sport- en speldag) kunnen doen; in die weken zijn de kleuters op maandag vrij; zie hiervoor ook de kalender in de informatiegids.