OBS Het Klokhuis Beek en Donk

In Beek en Donk zijn we onze school gestart. Vanaf de start van de school in september 1991 zijn we gegroeid. Dat betekende dat we steeds meer behoefte hadden aan een gebouw wat paste bij onze school, niet alleen wat betreft grootte, maar ook passend bij onze visie en manier van werken.
Sinds september 2009 zitten we in een prachtig nieuw, functioneel en open gebouw. We maken flexibel gebruik van de lokalen en onze speelleerpleinen. Kinderen hebben hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om te spelen, te vieren en te leren.

We hebben geen continurooster, maar bijna alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten samen met de leerkracht hun boterham op. De vrijwilligers van de TSO zorgen ervoor dat alles op tijd klaar staat en weer opgeruimd wordt. Ook zijn ze samen met een aantal leerkrachten op het plein en het veld, als de kinderen na het eten buiten spelen. Meer informatie over de TSO vindt u in de schoolgids.

Als eerste brede school van de gemeente Laarbeek werken we al jarenlang samen met de buitenschoolse opvang van Fides. Dit is inmiddels uitgebreid met de kinderdagopvang Beekrijk van Fides en peuterspeelzaal Hummelbeek van Spring. Met deze partners maken we gezamenlijk gebruik van onze ruimtes in het gebouw. Regelmatig zijn er dan ook kinderen onder en na schooltijd te vinden in de leerkeuken, het atelier of de speelzaal.
We hebben een goede samenwerking met de andere partners en werken samen naar een doorgaande lijn in het aanbod aan kinderen. 

Sfeer proeven, informatie opdoen, een kijkje nemen? 
U bent altijd welkom voor een gesprek met de directeur Iris Schellekens. Zij geeft u ook graag een rondleiding door onze school!   


Heterogene groepen
Op onze school zitten de kinderen in heterogene groepen. 

In Beek en Donk werken we met twee leerjaren in een groep. De combinatie van de twee leerjaren kan per schooljaar verschillen. Ook kan het voorkomen dat er een homogene groep gevormd wordt, vanwege bijvoorbeeld leerlingaantallen.
In Lieshout bestaat de heterogene groep voorlopig uit 4 leerjarenen bij groei van de school gaan we de groepen anders verdelen. We zorgen hier voor dagelijkse ondersteuning, zodat alle kinderen instructie op hun leerjaarniveau kunnen krijgen.

Binnen de heterogene basisgroep worden tijdens bepaalde activiteiten belangstellingsgroepen, niveaugroepen of sociale groepen gevormd. Dat geeft kinderen de mogelijkheid om verschillende rollen in een groep te vervullen. laten we de kinderen veel samen met elkaar leren.
Een groot voordeel van heterogene groepen is ook dat de leerkracht altijd aan een kleine groep instructie geeft bij de basisvakken als rekenen, taal en lezen. De leerkracht ziet dus snel als een kind het moeilijk vindt of juist meer uitdaging nodig heeft. Ook wordt er in een heterogene groep op een vanzelfsprekende wijze rekening gehouden met verschillen.